ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลผักปัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.41
longitude :  102.14
รายละเอียด :  ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอภูเขียว ให้ความเคารพนับถือและจะมีพิธีสักการะเจ้าแม่เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสาร โดยมาตามถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ชัยภูมิ-ภูเขียว มุ่งหน้าเข้าเมืองภูเขียว ผ่านซุ้มประตูเข้าเมืองประมาณ 100 เมตร จะเห็นศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ทางซ้ายมือติดถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 201

จำนวนผู้เข้าชม :350