วัดใหม่ปลายห้วย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่ปลายห้วย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนปลายห้วย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :445