อนุสรณ์สถานเมืองราด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานเมืองราด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และเป็นแหล่งมรดกของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
การเดินทาง :  จากจังหวัดเพชรบูรณ์-อำเภอหล่มสัก-แยกขวาก่อนจะไปองค์การบริหารส่วนำบลบ้านหวาย

จำนวนผู้เข้าชม :500