อ่าวเก็บน้ำคลองบึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่าวเก็บน้ำคลองบึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ลักษณะทั่วไป - สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านวังไทรติ่ง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด 47 PNP 772 - 188 ระวาง 4932 IV ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 - การคมนาคม การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองบึง ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.เพชรบุรี ) ( ถึงหลักกิโลเมตร ที่ 311 บริเวณสามแยกตรงข้ามวัดทุ่งมะเม่า ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านน้ำโจน เข้าไป ระยะทางประมาณ 12.00 กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบึง 2. ลักษณะทางอุทกวิทยา - พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 135.00 ตารางกิโลเมตร - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,180.0 มิลลิเมตร
การเดินทาง :  รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :360