หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ริม > วัดพระนอน(ขอนม่วง)
วัดพระนอน(ขอนม่วง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระนอน(ขอนม่วง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-4734968
latitude :  18.85
longitude :  98.98
รายละเอียด :  วัดพระนอน (ขอนม่วง) เป็นวัดเก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร ภายในวัดมีอุโบสถศิลปะล้านนา มีป่องลวงตั้ง (แนวตั้ง) ที่ไม่มีหน้าต่าง (อุโบสถลักษณะเช่นนี้หาดูได้ยากในปัจจุบัน) และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ไว้หลังอุโบสถ ลักษณะรูปทรงของเจดีย์คล้ายพระบรมธาตุดอยสุเทพเพียงแต่เล็กกว่าเท่านั้น ภายในวัดยังมีวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์พระนอนขอนม่วง ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระเกศาธาตุพร้อมดินพนะเฝ่าเถ้า (อังคารธาตุ) ของพระโคตมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน เมื่อถึงงานประเพณีสรงน้ำพระนอนแต่ละปี จะมีพุทธศาสนิกชนนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะ นำน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มป่อยไปสรงน้ำพระนอนและพระบรมธาตุเป็นจำนวนมากด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนอนขอนม่วง และการแข่งขันบั้งไฟหมื่นไม้ ที่เดียวของจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  เยี้องศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เลี้ยวซ้ายซอยข้างโรงเรียนบ้านพระนอน วิ่งตรง ประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1265