หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ริม > วัดโสภณาราม,พิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม
วัดโสภณาราม,พิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโสภณาราม,พิพิธภัณฑ์วัดโสภณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-5312-1100
latitude :  18.86
longitude :  98.97
รายละเอียด :  วัดโสภณาราม เดิมมีชื่อว่า "วัดป่าตึง" เพราะรอบบริเวณวัดที่ตั้งอยู่ปัจจุบันมีต้นไม้ตึง (ไม้เต็ง,ไม้รัง) ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ไม้ตึงเหล่านั้นก็ถูกตัดเพื่อนำไปใช้เป็นหมอนรางรถไฟ และฟืนรถไฟจนเกือบจะไม่มีเหลือให้เห็น ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2438 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งชื่อ "ครูบานันตา" ได้จาริกเดินทางมาปักกลดอยู่ทางทิศเหนือของวัด ชาวบ้านต่างมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และเริ่มสร้างอารามชั่วคราวให้ท่านอยู่ เพราะตอนนั้นบริเวณแห่งนี้ยังไม่ได้กำหนดเป็นวัด เมื่อศรัทธาสาธุชนจะทำบุญกุศลต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก การเดินทางก็ไม่สะดวกและอารามที่สร้างขึ้นใหม่นั้น เมื่อถึงฤดูฝนมักจะถูกน้ำป่าไหลมาท่วมทุกปี ชาวบ้านจึงได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาก่อสร้างยังสถานที่ใหม่ คือบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2488 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดโสภณาราม" ด้วยเหตุผลคือ อุบาสกท่านหนึ่งนามว่า "พ่อน้อยโสภา" มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธสาสนา ได้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้านไม้หลังหนึ่งให้แก่ทางวัด เพื่อทางวัดจะได้นำมาก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งในตอนนั้นมีพระครูอุดมวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นผู้ตั้งชื่อวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พ่อน้อยโสภา มาจนถึงปัจจุบันนี้
การเดินทาง :  หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :1233