วัดดาราภิมุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดาราภิมุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053 121585
latitude :  18.88
longitude :  98.97
รายละเอียด :  ถูกสร้างขึ้นจากดำริของเจ้าดารารัศมี พระวรชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อแม่นม คือ นางเต็ม (แม่นางกัลยารักษ์ ไม่ทราบนามสกุล จากคำบอกเล่าของ พ่อหลวงบุญสม ณ เชียงใหม่ อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้าน สายสกุล ณ เชียงใหม่) ภายในวัดดาราภิมุข มีพระตำหนักจำลอง ที่ประดิษฐานพระรูปของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
การเดินทาง :  ซอยดอนแก้ว วิลเลจ 1 ตรงข้ามกองพลทหารราบที่ 7 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :1273