วัดปิยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปิยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053121585
latitude :  18.86
longitude :  98.97
รายละเอียด :  ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดอฃิมชื่อวัดสลีดอนชัย มีเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มสร้างอุทิศให้โอรส วัดปิยารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 ภายในวัดมี พระสังกัจจายนะ ศิลปะแบบจีน องค์ใหญ่อยู่ด้านข้างพระวิหาร บันไดทางขึ้นลงจะเป็นหัวมังกร ด้านข้างสวนจะมีศาลาไม้เก่า และกลองเก่าด้วย
การเดินทาง :  ถนนเชียงใหม่-ฝาง กม.ที่ 9 เลย รพ.นครพิงค์ไป 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1246