หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่ริม > วัดสันเหมืองประชาราม
วัดสันเหมืองประชาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันเหมืองประชาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053151585
latitude :  18.85
longitude :  98.97
รายละเอียด :  สมัยก่อนชาวบ้านไม่มีวัดหรือสถานที่ทำบุญ ต้องเดินทางไกลไปยังวัดพระนอนซึ่งใช้เวลานาน ชาวบ้านจึงได้ตกลงสร้างวัดใหม่ขึ้นมา เพื่อจะให้พระสงฆ์และชาวบ้านได้ทำพิธีกรรม ทางศาสนา เป็นที่ตั้งโรงเรียนฮอมสุขตำบลดอนแก้ว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลดอนแก้ว ธนาคารกายอุปกรณ์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง

จำนวนผู้เข้าชม :1488