หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ขอนแก่น > แวงใหญ่ > ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านบะแค
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านบะแค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีบ้านบะแค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  หมู่ที่ 5 บ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :75