หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > ธัญบุรี > ตลาดน้ำนครรังสิต
ตลาดน้ำนครรังสิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำนครรังสิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.99
longitude :  100.63
รายละเอียด :  คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เปรียบเสมือนสายโลหิตหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นแห่งนี้มาช้านาน จากบรรพบุรุษตกทอดถึงลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม คมนาคม ขนส่ง ค้าขาย และเกี่ยวโยงถึงประเพณีวัฒนธรรมเทศบาลนครรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของสายน้ำอันทรงคุณค่าแห่งนี้ ได้ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดเสมอมา ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับสายน้ำ อาทิเช่น การแข่งขันเรือพายประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้นได้ริเริ่มโครงการตลาดน้ำริมคลองรังสิต ซึ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวรังสิตตลอดจนผู้สัญจรไปมา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้ ส่งเสริมสินค้าโอทอปในชุมชน ด้วยความผูกพันต่อคลองรังสิตอันแน่นแฟ้นยาวนาน
การเดินทาง :  ตลาดน้ำนครรังสิตตั้งอยู่ที่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการเดินทางไปยังตลาดน้ำนครรังสิตนั้น สามารถไปโดยรถประจำทาง รวมทั้งการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :377