ศาลาแลกนาขวัญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลาแลกนาขวัญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบัวขวัญ หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  02-5991255
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบัวขวัญ หมู่ที่ 3 เป็นศาลาแรกนาขวัญ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6
การเดินทาง :  วัดบัวขวัญ หมู่ที่ 3 ถนนสายปทุม-บางเลน แยกเข้าโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :50