ชุมชนบ้านพะงาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนบ้านพะงาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ม.12 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :365