จุดชมวิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตำบลลุ่มสุ่มได้เกือบทุกหมู่บ้าน"
การเดินทาง :  "ห่างจากถนนเส้นหลัก 323 ประมาณ 700 เมตร"

จำนวนผู้เข้าชม :367