ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนแจ้งสนิท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :334