น้ำตกเจ็ดชั้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเจ็ดชั้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0904795089
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :318