อุทยานสวรรค์ 115 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานสวรรค์ 115 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุทยานสวรรค์ 115 ปีอ่างทองหนองเจ็ดเส้น"เลิมพระเกียรติฯ"84 พรรษาในพื้นที่"แก้มลิง"โครงการชัยพัฒนา มีการจัดแสดงดังนี้ 1. การจัดแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนชื้น 2. การจัดแสดงดอกไม้แฟนตาซี 3. การจัดแสดงสวนบัวนานาชาติ และพันธุ์ไม้น้ำ 4. การจัดแสดงศิลปะบนผืนน้ำ 5. การจัดแสดงอุโมงค์ผักนานาชนิด
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายเอเซียอ่างทอง นครสวรรค์ ใกล้หลวงปู่ทวด ก่อนเข้าตัวเมืองอ่างทองอยุ่ซ้ายมือ และสามารถไปวัดจันทรังษีได้ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :408