ฝายบ้านแก้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายบ้านแก้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านแก้ง ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.68
longitude :  105.03
รายละเอียด :  เป็นฝายน้ำล้นที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยชะลอน้ำไม่ให้เกิดการไหลบ่าจนกระทั่งท่วมหมู่บ้าน บริเวณรอบฝายชาวบ้านจะมาพักผ่อนอริยาบถหลังจากการทำงานหนักมาทั้งวันในช่วงเวลาเย็น
การเดินทาง :  ใช้ถนนสายเดชอุดม - น้ำยืน

จำนวนผู้เข้าชม :415