หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > ละงู > สวนสาธารณะสระน้ำหนองปันหยา
สวนสาธารณะสระน้ำหนองปันหยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะสระน้ำหนองปันหยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อน/ออกกำลังกาย และยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมโครงการเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลละงู ซึ่งจัดให้มีขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :342