วัดศรีมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.88
longitude :  99.19
รายละเอียด :  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล ที่แกะสลักมาจากไม้สักทองอายุกว่า 300 ปี เป็นพระพุทธรูปขนาดยาว 7 เมตร 19 นิ้ว สูง 1 เมตร 59 เซนติเมตร ซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนาเชียงใหม่ ฝาง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-883726

จำนวนผู้เข้าชม :981