วัดนันทาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนันทาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.90
longitude :  99.20
รายละเอียด :  วัดนันทารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20เมตรยาว40 เมตร ต่อมาได้ผูกพันธสีมาและได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ภายในวัดมีการศึกษาปริยัติธรรมและจัดโครงการอบรมเยาวชนด้านศิลธรรมทุกปี มีการบรรยายรูปหุ่นสังเวชนียบุคคลภายในวัด นรก-สวรรค์ เป็นศูนย์การเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์การเรียนชุมชนของทางราชการ และหน่วยเผยแพร่พุทธศาสนาของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการหน่วยที่ 231
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนาเชียงใหม่-ฝาง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-883726

จำนวนผู้เข้าชม :975