วัดตาโกน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตาโกน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านตาโกน หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพของชาวตำบลตาโกน (ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ส่วย) ให้การนับถือ
การเดินทาง :  วัดบ้านตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :413