ประเพณีแคเบ็ญแซนโฎนตา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแคเบ็ญแซนโฎนตา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลปรางค์กู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จัด ณ บริเวณศาลพ่อเมืองปรางค์กู่ปู่พรหมจรรย์ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
การเดินทาง :  ระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 69 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :389