ถ้ำแก้วสุรกานต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำแก้วสุรกานต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำแก้วสุรกานต์เป็นถ้าหินปูน ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากบนผนังถ้ำเป็นรูปปั้นลักษณะต่าง ๆ และมีน้ำหยดตามเพดานถ้ำ ความลึกของถ้ำแก้วสุรกานต์แห่งนี้ประมาณ 700 เมตร ทางเดินเข้าไปภายในถ้ำจะเป็นทรายและเป็นทางน้ำไหลในช่วงฤดูน้ำหลาก
การเดินทาง :  เส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านมีสายเดียว คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4015 (บ้านตาล-ฉวาง) ผิวแอสฟัลติดคอนกรีต

จำนวนผู้เข้าชม :417