ประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลปรางค์กู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 69 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :397