หาดทรายขาวห้วยแคน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายขาวห้วยแคน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนปลาขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.76
longitude :  103.52
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :355