วัดสฏางค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสฏางค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.ท่าเจ้าสนุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-3576-0436 ต่อ 13
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของตำบลท่าเจ้าสนุก และได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร
การเดินทาง :  รถไฟ , รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :359