ถ้ำน้ำลอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำน้ำลอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำน้ำลอดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีลำธารไหลออกมาจากโพรงถ้ำด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง ในลำธารยังเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิด
การเดินทาง :  หมู่ที่ 8 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :315