อ่างน้ำผุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างน้ำผุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในป่าไม้ที่สมบูรณ์ในเนื้อที่ 200 กว่าไร่ และอ่างน้ำมีตาผุดขึ้นมากมาย
การเดินทาง :  หมู่ที่ 13 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :337