น้ำตกเขาห้ายอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาห้ายอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นลำธารขนาดเล็กอุดมด้วยป่าไม้และสัตว์ขนาดเล็กมีแก่งหินเล็กๆ เป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  หมู่ที่ 12 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎ

จำนวนผู้เข้าชม :315