น้ำตกโตน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโตน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านหินลูกช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอลำทับ ถนนสายลำทับ-มะม่วงเอน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เดินทางจากอำเภอเขาพนม ถนนสายมะม่วงเอน-ลำทับ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :361