หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > ไชโย > วัดไชโยวรวิหาร
วัดไชโยวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไชโยวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลไชโย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  100.44
รายละเอียด :  วัดไชโยวรวิหารหรือวัดเกษไชโย ( ชื่อที่ปรากฏในพื้นที่คือ วักเกษไชโย ) เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆษิตารามได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ ๔ ประมาณปี ๒๔๐๐ ? ๒๔๐๕ ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะศักดิ์ พระเทพกวี
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 50 ) ให้ท่าน แยกซ้าย สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ทางหลวงหมายเลข 32 ) จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( หลักกิโลเมตรที่ 70 จะถึงแยกซ้ายมือเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ) ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทอง ( หลักกิโลเมตรที่ 102 จะถึงแยกซ้ายมือเข้าจังหวัดอ่างทอง ) ไม่ต้องเลี้ยวซ้าย ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ตรง หลักกิโลเมตรที่ 118 - 119 ( ณ ปัจจุบัน หลักกิโลเมตรที่ 118 - 119 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น หลัก ทล. 66 - 67 ) เมื่อท่าน เลี้ยวซ้าย แล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.1 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวา ขับตรงไปประมาณ 120 เมตร จากนั้น เลี้ยวขวา ท่านก็จะถึง วัดไชโยวรวิหาร หมายเหตุ : - .. ก่อนถึง วัดไชโยวรวิหาร ท่านจะต้องข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ .. เมื่อรถของท่านอยู่บนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ มองไปทางขวามือ ท่านจะเห็น วัดไชโยวรวิหาร

จำนวนผู้เข้าชม :485