หน้าแรก > ภาคใต้ > ภูเก็ต > เมืองภูเก็ต > ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.82
longitude :  98.34
รายละเอียด :  เป็นท่าเรือที่จะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมตามเกาะต่างๆที่สวยงามรอบๆเกาะภูเก็ตแต่เดิมมีท่าเรือเป็นสะพานไม้ทอดยาวไปในทะเล ต่อมาได้รื้อออกและสร้างสะพานใหม่อยู่ใกล้ๆกันเป็นสะพานคอนกรีตมาตรฐานที่มีความยาวยื่นไปในทะเลราว700เมตร กลายเป็นท่าจอดเรือที่มีความทันสมัย เปิดบริการเมื่อปี2545 ภายใต้การบริหารงานของอบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่างฉลอง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ รวมทั้งการนำรถบริการขนส่งไฟฟ้ามาใช้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
การเดินทาง :  ท่าเรืออ่าวฉลองอยู่ห่างตัวเมืองราว 10 กิโลเมตร มาเส้นทางเดียวกับทางไปหาดราไวย์ ถ้ามาจากตัวเมืองเมื่อถึงห้าแยกฉลอง (วงเวียน) ให้เลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตรจะถึงอ่าวฉลอง

จำนวนผู้เข้าชม :445