หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > เมืองเพชรบุรี > ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :573