หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > เมืองสตูล > วัดดุลยาราม(วัดฉลุง)
วัดดุลยาราม(วัดฉลุง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดุลยาราม(วัดฉลุง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.73
longitude :  100.06
รายละเอียด :  วัดดุลยาราม เดิมชื่อ วัดบ้านจีน เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านจีน ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วัดดุลยาราม มีพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อแก่ หรือเรียกว่าพ่อแก่ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ ฝีมือช่างล้านนา ขนาดสูง 75 เซนติเมตร พุทธศิลป์สมัยล้านนา คล้ายพระแก่นจันทร์ ซึ่งมีพระพักตร์เหมือนผู้หญิง แบบพระสมเด็จนางพญา หรือเรียกว่า พระหน้านาง สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเรือสำเภาจีนบรรทุกสินค้าซึ่งเดินทางข้ามทะเล กล่าวกันว่าในปี พ.ศ. 2456 - 2479 พระพุทธรูปหลวงพ่อแก่ได้ลอยน้ำมา มีผู้นำไปถวายพระอธิการปลอดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด ความเชื่อ หลวงพ่อแก่ ได้แสดงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้พ้นจากโชคร้าย และให้ประสบโชคลาภมีสวัสดิมงคลสุดแต่จะปรารถนาได้ตามที่ต้องการ ประเพณี วันสงกรานต์ของทุกปีชาวพุทธในตำบลฉลุง ประกอบพิธีสักการะบูชาหลวงพ่อแก่ โดยมีการอัญเชิญหลวงพ่อแก่จากวิหารมาประดิษฐานไว้บนแท่นบูชาแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ วัดดุลยาราม เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดสตูล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจุบัน เสด็จมาเมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2522 พร้อมกับราชินี และสมเด็จพระเทพฯ เพื่อทำพิธียกช่อฟ้า แล้วเสด็จไปทำพิธีเปิดมัสยิดมำบัง
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดสตูล โดยใช้การคมนาคมทางหลวงหมายเลข 406 ถนนยนตรการกำธร ระยะทาง 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :524