วัดหนองบัวทุ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองบัวทุ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0878758277
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางศาสนาวัฒนธรรม
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 60 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :444