หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > สัตหีบ > ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหลห่งให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเบ อีกทั้งยับงมีห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแง่มุมอันน่าสนใจของเต่าทะเล เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเล
การเดินทาง :  เดินทางสายถนนสุขุมวิท โดยรถตู้โดยสารสาย กรุงเทพ-สัตหีบ

จำนวนผู้เข้าชม :552