หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > สัตหีบ > เรือหลวงจักรีนฤเบศร
เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนการมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือจะช่วยขยายพื้นที่ในการลาดตระเวน และระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิด ในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมาย และได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดหาเรือและการปฏิบัติภารกิจของเรือ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 17 มีนาคม 2535 อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล จำนวน 1 ลำ จากบริษัทบาซาน ประเทศสเปน ในวงเงินประมาณ 7,100 ล้านบาท และกองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างสร้างเรือเมื่อ 27 มีนาคม 2535
การเดินทาง :  โดยเส้นทางถนนสุขุมวิท รถตู้โดยสารกรุงเทพ- สัตหีบ และบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ โดยติดต่อแจ้งวันเวลา และจำนวนบุคคลในคณะที่จะมาเยี่ยมชม และส่งจดหมายไปถึงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 (วงเล็บมุมซอง เยี่ยมชมเรือ) หรือโทรศัพท์ 080-5885077 / 038-439479 กองกิจการพลเรือน. กองยุทธการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเรือ) แผนที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ

จำนวนผู้เข้าชม :597