ประตูเมืองภูเก็ต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประตูเมืองภูเก็ต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต.ไม้ขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.20
longitude :  98.30
รายละเอียด :  ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ประตูเมืองใหม่ของจังหวัดภูเก็ตนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบร่วมสมัย มีอนุสาวรีย์ที่เป็นเสาคอนกรีต 29 ต้น เรียงรายแบบโดมิโนยาวเกือบร้อยเมตรเสาต้นสุดท้ายสูงกว่าใครเพื่อน บุด้วยแกรนิตและมีกล่องไฟอยู่บนยอดเสา กล่องไฟที่ส่องสว่างได้แนวคิดมาจากประภาคารที่เป็นจุดสังเกตของคนเดินเรือค่ะ เสาคอนกรีตแต่ละต้นมีป้ายสแตนเลส เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะ กับอาคารย่อยหลายหลังเรียงรายอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ค่ะ
การเดินทาง :  ถ้าเพื่อนๆเดินทางมาภูเก็ตทางรถ [au] พอข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรีจากท่านุ่น จังหวัดพังงา ลงจากสะพานมาถึงฝั่งท่าฉัตรไชยประมาณ 500 เมตร ก็จะเห็นประตูเมืองภูเก็ตอยู่ทางด้านขวามือค่ะ สามารถแวะชมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของภูเก็ตได้ที่นี่ค่ะ

จำนวนผู้เข้าชม :448