วัดปากลัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปากลัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.บางตะบูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.27
longitude :  99.93
รายละเอียด :  เป็นวัดแรกในตำบลบางตะบูน มีพระพุทธปัญจภาคีวารี ปาฏิหาร์ย หลวงพ่อลอยน้ำ 5 พี่น้อง เป็นที่สักการะบูชาของชาวบางตะบูน ศิลปะเด่น คือ สถาปัตยกรรมไทยในการก่อสร้างศาลาการเปรียญและศาลาบำเพ็ญกุศล ใช้เสาไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1.30 ม. ยังมีศาลาท่าน้ำที่สวยงามเหมาะกับการนั่งชมวิวทิวทัศน์ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านบางตะบูน
การเดินทาง :  เดินทางตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ถึงจังหวัดเพชรบุรีและเดินทางตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176 เข้าเขตอำเภอบ้านแหลม เดินทางต่อไปตามถนนทางหลวงชนบท สายบ้านแหลม-บางตะบูน 4012 ประมาณ 8 กม. ถึงอ่าวบางตะบูน เดินทางตรงไปเรื่อยๆ แล้วข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ พอลงสะพานจะเห็นวัดปากลัดอยู่ด้านซ้ายมือใกล้กับโรงเรียนวัดลัด

จำนวนผู้เข้าชม :378