วัดเกาะแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บางตะบูนออก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.26
longitude :  99.92
รายละเอียด :  เป็นวัดศูนย์รวมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของชุมชนบ้านเกาะแก้วและประชาชนตำบลบางตะบูน โดยในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปิดทองสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี(หลวงพ่อโต) และปิดทองเจ้าแม่ทับทิม และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสามัคคีในชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอเมืองเพชรบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีถนนแยกจากวัดเขาตะเคราเข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร และหากเดินทางมาจากถนนพระราม 2 สามารถเข้ามาได้อีกทางตรงถนนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน (ปากอ่าวบางตะบูน) ให้เลี้ยวขวาตรงวัดปากอ่าว(สังเกตซ้ายมือตรงทางเลี้ยวคือสถานีตำรวจสภ.ต.บางตะบูน) เข้าไป 5 กิโลเมตร จะถึงวัดได้เช่นกัน วัดเกาะแก้ว สังกัดคณะสงฆ์มหา

จำนวนผู้เข้าชม :403