พระธาตุกู่เบี้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุกู่เบี้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่ห่าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่่าเป้า จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0979838148
latitude :  19.25
longitude :  99.48
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ชาวอำเภอเวียงป่าเป้าเคารพบูชา พระธาตุกู่เบี้ยเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านเมืองมานาน สถานที่ตั้งพระธาตุอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของบ้านแม่ห่าง หมู่ที่ ๖ และบ้านแม่ห่างเหนือ หมู่ที่ ๑๐
การเดินทาง :  สำหรับถนนไปพระธาตุกู่เบี้ยจะมีป้ายบอกทางไปตลอด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จากป้ายบอกทางเข้าวัด เป็นถนนในหมู่บ้านสภาพถนนไม่ค่อยดีเท่าไร และเมื่อไปถึงสถานที่ตั้งของพระธาตุกู่เบี้ยจะเดินขึ้นทางบันได หรือจะขับรถขึ้นไปก็ได้ถนนจะสูงชันและโค้ง

จำนวนผู้เข้าชม :701