ศาลหลักเมืองสุรินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองสุรินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :479