หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เวียงป่าเป้า > วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ
วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งมรดก มีความสงบ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ได้

จำนวนผู้เข้าชม :690