วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.14
longitude :  103.19
รายละเอียด :  ...
การเดินทาง :  .

จำนวนผู้เข้าชม :570