ช่องเขาหินลูกช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ช่องเขาหินลูกช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.นาไม้ไผ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075756735
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งพักผ่อนตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบทสาย 3022

จำนวนผู้เข้าชม :401