หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > เมืองนครศรีธรรมราช > พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  อำเภอปากพนัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :592