วัดพระบาทภูพานคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระบาทภูพานคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.76
longitude :  102.63
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง ถนนมิตรภาพ เส้นทางขอนแก่น -อุดรธานี ออกจากขอนแก่น ประมาณ 25 กม. แยกซ้ายเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ทางหลวงหมายเลข 2109 ประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :330