วัดเขื่อนอุบลรัตน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขื่อนอุบลรัตน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.74
longitude :  102.63
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสักการะบูชา
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว และ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :355