ตึกพิบูลสงคราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตึกพิบูลสงคราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :859